Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kategorie
Najczęściej kupowane
hahahahha
Cena: 33,00 zł
Regulamin sklepu.

Sex shop - sklep erotyczny

 1. Sklep Sexshoperia.pl prowadzi ERIA PAWEŁ JAKUSEK z siedzibą we Wrocławiu.
 2. Informacje o produktach (także ceny) w sklepie sexshoperia.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego.
 3. Domniemywa się, że Użytkownik składając zamówienie zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.
 4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.  ERIA PAWEŁ JAKUSEK zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu.
 5. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie "formularza zamówienia" znajdującego się na stronach sklepowych i przesłanie go do ERIA PAWEŁ JAKUSEK.
 6. Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia "formularza zamówienia".
 7. ERIA PAWEŁ JAKUSEK w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia.
 8. W razie wątpliwości przyjmuje się, że umowa sprzedaży została zawarta z chwilą rozpoczęcia realizacji zamówienia.
 9. Sprzedający zobowiązuje się w ciągu 48 godzin od otrzymania zamówienia potwierdzić zamówienie u Kupującego drogą internetową lub telefoniczną. Czas ten może zostać wydłużony w przypadku, gdy wypada on w dni uznane za wolne od pracy (niedziele i święta).
 10. Terminy realizacji zamówień wynoszą od 1-5 dni.
 11. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 12. ERIA PAWEŁ JAKUSEK pobiera zryczałtowaną opłatę obejmującą koszt przesłania przesyłki do Klienta.
 13. Koszt przesyłki, o którym mowa w pkt. 11 wliczony jest w kwotę pobrania.
 14. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
 15. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z ERIA PAWEŁ JAKUSEK za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji.
 16. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 o ochronie praw konsumentów gwarantujemy Państwu prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od daty otrzymania przesyłki. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest odesłanie nam zakupionego towaru w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, bez śladów użytkowania wraz z kompletem dokumentów (paragon/ faktura). Zwrot należności za zwrócone towary, nastąpi w terminie 7 dni od daty otrzymania zwrotu, na wskazane przez Państwa konto bankowe lub przekazem pocztowym na wskazany w zamówieniu adres, w przypadku przekazu poprzez Pocztę Polska, od zwracanej należność zostanie odjęta opłata pocztowa. Koszty odesłania towaru ponosi Kupujący.
 17. Możesz zrezygnować jednak tylko wtedy, gdy produkt nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Produkt musi być zwrócony w oryginalnym opakowaniu razem z dołączonymi oryginalnie metkami, informacjami oraz paragonem fiskalnym. Jeżeli produkt zostanie zwrócony zabrudzony, wymięty, noszący ślady użytkowania bądź przesiąknięty intensywnymi zapachami. opakowanie zostało zniszczone, zabrudzone lub uszkodzone w inny sposób lub też jeżeli metki zostały oderwane, nie będziemy mogli przyjąć zwrotu towaru. Zwracany towar musi nadawać się do ponownej sprzedaży.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby Sprzedającego. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty nawet jeśli zostały na te towary złożone zamówienia.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 4. Sklep ERIA PAWEŁ JAKUSEK zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
© Sklep Erotyczny Sex Shop. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.
Projekt graficzny: